Senin-Jum’at (10.00-11.00)
Senin, Rabu, Jum’at, Sabtu (16.00-17.00)